BỘ Y TẾ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19: THẾ NÀO ĐƯỢC COI LÀ CA – Thực Phẩm Sơ Chế - 5Foods

BỘ Y TẾ ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH NGHĨA CA BỆNH COVID-19: THẾ NÀO ĐƯỢC COI LÀ CA BỆNH NGHI NGỜ - F0 - F1?

Trong hướng dẫn mới nhất ngày 29/12/2021, Bộ Y tế đưa ra các định nghĩa điều chỉnh về ca bệnh COVID-19; trong đó có định nghĩa về người được coi là ca bệnh xác định (F0) - Ca bệnh nghi ngờ - Người tiếp xúc gần (F1) như sau:

Nguồn: Bộ Y Tế

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên