𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̃𝑛 – Thực Phẩm Sơ Chế - 5Foods

𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖

𝑁𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑣𝑢𝑖, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖

𝐴̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔

𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢̛́𝑐, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖̀ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔

Giữa lo toan, bộn bề, chọn cho mình một góc bàn thưởng thức những món ăn yêu thích, tận hưởng những âm hưởng đẹp của cuộc sống, trân trọng những đôi bàn tay đã làm nên những món chay tươi độc đáo sáng tạo.

Hoan hỉ tận hưởng cuộc sống thú vị cho riêng mình cùng bữa chay tươi dung dị, tốt cho sức khoẻ, tại sao không ?

Bình luận

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên