🌺 Hệ thống cửa hàng 5FOODS - THỰC PHẨM SƠ CHẾ SẴN 🌺 – Thực Phẩm Sơ Chế - 5Foods

🌺 Hệ thống cửa hàng 5FOODS - THỰC PHẨM SƠ CHẾ SẴN 🌺

 

🌺 Hệ thống cửa hàng 5FOODS - THỰC PHẨM SƠ CHẾ SẴN 🌺

🎈 Cửa hàng 1 - P104 Tòa nhà Thành Đạt - Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng

  🎈 Cửa hàng 2 - Phố Mới, Thủy Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng - Đối diện cổng KĐT Quang Minh

  🎈 Cửa hàng 3 - Số 226 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng

🎈 Cửa hàng 4 - Số 98 Chợ Hàng Cũ, Lê Chân, Hải Phòng

🎈 Cửa hàng 5 - Số 124B Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng

 

XEM BẢN ĐỒ